Ochrana údajů

JUDr. Mgr. Pavla Ládová spravuje a zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Více ZDE. (aktivní odkaz na stránku s následujícím textem)

JUDr. Mgr. Pavla Ládová, advokátka, IČ 01972014 se sídlem Ostružnická 325/6, 779 00 Olomouc, jako správce osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) uchovává následující osobní údaje klientů, kterým poskytuje právní služby:

· jméno, příjmení, obchodní firmu;

· IČ, DIČ, rodné číslo, adresu;

· emailovou adresu;

· telefonní číslo;

· komunikaci, informace a podklady, které klient v rámci poskytování služeb správci poskytne.

V případě, že klient uzavře se správcem i jinou smlouvu než smlouvu o poskytování právních služeb (např. smlouva o úschově), uchovává správce i jiné osobní údaje, jejichž poskytnutí je nezbytné pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

V souladu s GDPR a jinými zákony České republiky zpracovává správce osobní údaje klientů, a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran.

Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.