OBČANSKÉ PRÁVO

 • Kontraktace – vyjednávání, sepis a připomínkování smluv, včetně advokátní úschovy
 • Zastupování v občanskoprávních sporech před soudy všech stupňů
 • Zastupování v dědickém řízení
 • Vymáhání pohledávek, výkon exekuce
 • Ochrana osobnostních práv

RODINNÉ PRÁVO

 • Sepis předmanželské smlouvy
 • Rozvod manželství
 • Péče o děti
 • Výživné
 • Společné jmění manželů
 • Určování a popírání otcovství
 • Uplatňování nároků neprovdané matky