Nabízené odměny

Odměna za poskytování právních služeb je upravena vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „advokátní tarif“).

Výši odměny za právní služby a způsob jejího určení s klienty sjednávám s ohledem na charakter a náročnost konkrétního případu. Odměna za právní služby může být stanovena jedním z následujících způsobů:

  • úkonová odměna dle advokátního tarifu;
  • hodinová odměna jako násobek sjednané hodinové sazby a počtu hodin strávených při poskytování právních služeb;
  • paušální odměna, a to buď jednorázová za komplexní poskytnutí právní služby (např. související s konkrétním soudním řízením), nebo měsíční bez ohledu na časovou náročnost právních služeb v daném měsíci;
  • odměna závislá na výsledku sporu představující procentuální částku z vymožené pohledávky.

Odměna za právní služby nezahrnuje náhradu hotových výdajů, jako jsou soudní poplatky, cestovní výdaje, odměna notáře apod.

V případě Vašeho zájmu Vám velmi ráda zpracuji nezávaznou cenovou nabídku.

Naše první setkání v rozsahu cca 30 min, jehož předmětem je specifikace Vámi požadovaných právních služeb a na to navazující můj návrh výše odměny za právní služby, je nezávazné a zdarma.