Právní služby

 

představují zejména:

  • právní poradenství, konzultace,
  • právní rozbory,
  • příprava a připomínkování smluv a ostatních listin,
  • zastupování při vyjednávání s protistranou,
  • zastupování před soudy všech stupňů, zastupování u orgánů veřejné správy a při jiných jednáních,
  • obhajoba klientů v trestním řízení, zastupování v přestupkovém řízení,
  • advokátní úschovy.

Při poskytování právních služeb spolupracuji s notáři, daňovými poradci, exekutory, soudními znalci a jinými odborníky.