Rodinné právo

V oblasti rodinného práva poskytuji komplexní právní služby, jež se týkají  zejména následujících oblastí:

  • rozvod manželství;
  • péče o dítě (svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, střídavá či společná péče rodičů);
  • úprava vyživovací povinnosti rodičů k dětem;
  • výživné rozvedeného manžela;
  • úprava styku rodiče s dítětem;
  • společné jmění manželů a změny jeho rozsahu.